راه های ارتباطی

بصورت شبانه روزی آماده پاسخ گویی به سوالات و ابهامات شما در ۳ محور اصلی رشد طبیعی کودک، اختلالات رشدی کودک و توان بخشی بزرگسالان و نیز در صورت لزوم ارجاع به مراکز درمانی معتبر می باشند.